MULTIWIT BK vanička

 22.00

Originálna vaničková pasca umožňujúca viaceré spôsoby odchytu podkôrneho hmyzu

Kategória:

Popis

MULTIWIT BK vanička

  • originálna vaničková pasca umožňujúca viaceré spôsoby odchytu podkôrneho hmyzu:
    • mokrá pasca – vanička sa naplní roztokom soli (Anti pach)
    • suchá klasická pasca
  • vhodná i pre klasické lapače Theysohn a Böhmplast
  • možnosť použitia prípravku na elimináciu rozkladného pachu a repelentných signálnych látok
  • účinný odvod zrážkovej vody
  • rýchla kontrola – transparentný plast

Dvojaké použitie:

1. Pasca na mokrý odchyt

najvhodnejší spôsob hromadného odchytu. Vanička sa naplní roztokom soli (Antismell), ktorý zabezpečí rovnomerný veľmi dobrý odchyt. Nasledujúce faktory zvyšujú odchyt a znižujú náročnosť na prácu:

Žiadne signálne látky: chrobáky sú v špeciálnom vodnom roztoku soli rýchlo usmrtené a nemajú čas vysielať výstražné signálne látky, rovnomerný nálet na lapač je zabezpečený.

Žiaden rozkladný zápach: hnilobný pach mŕtvych chrobákov  prekrýva účinok feromónov, preto je pri suchom odchyte nutné týždenné vyprázdnenie úlovku z pasce. Roztok soli vo vaničke neutralizuje rozkladný pach, pôsobenie feromónov nie je obmedzené, odchyt ostáva na vysokej úrovni a frekvenciu kontrol úlovku je možné znížiť podľa intenzity a dĺžky rojenia na 2 až 5-krát za sezónu.

Koncentrovaná mokrá náplň pasce: špeciálne skonštruovaný dažďozvod odvádza nežiaducu zrážkovú vodu, roztok soli ostáva koncentrovaný. V prípade silného prílevu vody slúži na jej odtok aj v strede umiestnený odtokový otvor.

Farba: mliečno transparentná.

Upozornenie: pri mokrom odchyte ostávajú odtokové 2 otvory na dne vaničky uzavreté. Na mokrý odchyt si môžete prispôsobiť ktorýkoľvek komerčný štrbinový lapač.


2. Pasca na suchý odchyt

táto klasická metóda je vhodná na monitorovanie populácie lykožrútov počas hlavnej sezóny. Pri týždennej kontrole sa dá úlovok jednoducho vďaka priehľadnej vaničke sledovať a chrobáky spočítať. Pri suchom odchyte sa musia odstrániť kryty (uzávery) na odtokových otvoroch na dne vaničky aby zrážková vody mohla odtekať.

Podľa stanoveného zámeru je možné jednoducho prispôsobiť vaničku i počas sezóny zo suchého na mokrý odchyt.