FYTOTRAP komplet lapač

 39.00

Nový, moderný, vysoko účinný feromónový lapač určený na hromadný odchyt a prípadné infikovanie populácie entomopatogénom.

Kategória:

Popis

Nový, moderný, vysoko účinný feromónový lapač určený na hromadný odchyt a prípadné infikovanie populácie entomopatogénom.

Toto kompaktné skladacie zariadenie združuje spôsob odchytu bariérového krížového lapača a s pripojenými štrbinovými dielmi aj štrbinového lapača. Významne sa zväčšuje celková funkčná nárazová plocha (5 170 cm²) pre lykožrúty a ich odchyt. Dokonalejšie sa využíva atraktívna kapacita lapača i aplikovaného feromónového vábidla.

Základnú zostavu zhotovíme pripojením štrbinových dielov pomocou skrutiek a otvorov na okrajoch nosnej bariéry ECOTRAPu tak, aby výpustné otvory pre odchytených lykožrútov smerovali smerom do vnútra do lievika lapača. Po nasunutí malej bariéry a striešky, tento inštalu­jeme na rám jedným z dvoch navrhovaných spô­so­bov:

  1. Na vybranú pozíciu osadíme stojan, zhotovený z dvoch zvislých kolíkov (5 cm hrubých) opatre­ných dvojicou skrutiek (vzájomná vzdialenosť 32 cm) a spojených hore ramenom (dĺž­ka ramena 37 cm, vnútorné rozpätie 27 cm).
  2. Alternatívnym spôsobom inštalácie môžu byť dva kolíky (5 – 6 cm hrubé) zapustené do podkladu a hore prepojené vodorovným ramenom (95 cm dĺžka, vnútorné rozpätie 86 – 87 cm). Lapač sa zavesíme na takto zhotovený rám pomocou záves­ných drôtov (jeden cez striešku na rameno a 2 – 4 ks drôtov o bočné kolíky).

Odporúčame používať vábidlá radu ECOLURE ako IT-ECOLURE Extra prípadne Tubus Mega na lykožrúta smrekového, PC-ECOLURE Tubus Mega na l. lesklého, ID-ECOLURE na l. severského. Na ostatné druhy podkôrnikov odporúčame používať formulácie Tubus s celosezónnym účinkom, ktoré sú najvhodnejšie.

Feromóny difundujú z dispenzoru a vytvárajú v oblasti lapača koncentrovaný „feromónový oblak“, ktorý presahuje rozmery komerčne známych samostatne aplikovaných lapačov. Chrobáky prilietajú z ohniska výskytu z každého smeru proti zvyšujúcej sa koncentrácii feromónov. FYTOTRAP dokonalejšie využíva aj túto okrajovú vysoko koncentrovanú časť feromónového mraku. Unikátnu možnosť predstavuje využitie jedného alebo oboch štrbinových segmentov ako inokulátorov lykožrútov entomopatogénmi napr. Beauveriou bassiana a pod.

Toto využitie na súbežnú aplikáciu entomopatogénov spočíva v jednoduchom presmerovaní výpustného otvoru štrbinového segmentu (resp. segmentov) von z lapača tak, aby odchytené lykožrúty museli prejsť cez infekčnú vložku  a infikované sa dostali voľne späť do lokality. Infekčná vložka  sa  vloží do výpustného otvoru jednoduchým zasunutím. Na účinné infikovanie stačí presmerovať jeden štrbinový diel (VEKTORTRAP). Ak chceme zvýšiť „infekčný tlak“ na lokalitu, presmerujeme dva segmenty a pod. Vložka je dostatočne chránená aj strieškou pred prípadnými zrážkami a naviac, vďaka prúdeniu vzduchu, aj pred prípadným prehrievaním.

Do lokality umožňuje vypustiť len časť lykožrútov odchytených nad rámec bežného odchytu a tak neznižuje ani celkovú účinnosť feromónovej metódy.

FYTOTRAP dokáže, okrem zvýšeného odchytu, integrovať obe  biotechnické metódy, čím sa dosiahne priaznivejšia účinnosť a stabilita ochranných opatrení a stabilizuje efektívnosť zásahu.